DBS prusinovice s.r.o. - úvodní stránka

DBS Prusinovice s.r.o. - výrobce lékárniček a zdravotnických brašen


Profil firmy

Historie:
  V roce 1994 založil firmu Ing. Jaroslav Karásek za účelem výroby korpusů (skříněk) lékárniček. Zaznamenal nedostatek tohoto sortimentu na trhu. S nástupem změn v roce 1989 a vznikem  volného trhu se staré distribuční cesty postupně vytrácely. Vznikaly nové vztahy a způsob práce. Výrobní družstva, která se touto činností zabývala se těmto změnám nedokázala přizpůsobit a ukončila výrobu. Zpočátku kusová výroba se velmi brzy stala sériovou manufakturou.  Nakontaktování distribučních firem, velkoobchodů se zdravotnickými prostředky se ukázalo jako velmi produktivní. V té době v podstatě neexistovala jiná cesta, jak se dostat k většímu počtu zákazníků. Smysluplná byla pouze osobní návštěva ve firmách, v lepším případě s plnobarevným letákem. Distributoři žádali stále větší množství zboží a s ním i větší požadavky na balení výrobku, registrace v zdravotnickém sortimentu, požadavek EAN-kódu a v neposlední řadě rozšíření sortimentu. V krátké době se muselo přistoupit k nákupu technologií do výroby. Následovala dlouhá éra s produkcí až 1200ks lékárniček za měsíc. V této době začaly vznikat i jiné výrobky podle potřeb trhu. Zdravotnické brašny, stejně jako lékárničky na trhu chyběly. Krátce po jejich vzniku se začaly výrábět po menších úpravách pro Českou policii a hasičské sbory. Neustále také stoupala poptávka po brašnách od škol a stavebních firem. V roce 2002 byla firma oslovena od výrobců hasičské techniky s požadavkem na výrobu kufrů do hasičských vozů. V současné době se tyto kufry vyrábějí v třetí generaci v mnoha rozměrech a s různým obsahem a využitím.
  Spolu s rozšiřováním sortimentu se brzy začala psát i historie vybavení lékárniček. Byla to cesta komplikovaná, neustále se měnící legislativa, kdo smí a kdo nesmí prodávat a zacházet  se zdravotnickým materiálem, HVLP (hromadně vyráběnými léčivy a přípravky). I dnes má tento obor legislativní pravidla, ale již ne tak často diskutovaná a měnící se.  Po zrušení oborové normy, která určovala co má vybavení obsahovat, jsme se  v problematice rychle zorientovali a za vydatné pomoci lékařů, záchranářů, lékárníků, bezpečnostních techniků a distributorů jsme společně vytvořili tzv. doporučená vybavení, která se zakrátko stala novými standarty v České republice. Jako nedílnou součástí těchto doporučených vybavení byl stanoven manuál, který zohledňoval počet osob, typ pracoviště a možná rizika. Jen tak, jako celek totiž naplňuje literu zákona, která stanovuje, jak má být zabezpečeno poskytnutí první pomoci na pracovišti. Vybavení neustále aktualizujeme díky připomínkám odborné veřejnosti, snažíme se stále přibližovat optimálnímu stavu, kdy vybavení pokrývá  možná rizika a přitom zůstává přehledné, účelné a nepředimenzované.   
  Takto 15 let vznikalo to, co vám dnes nabízíme. Nyní se ovšem pohybujeme v úplně odlišné době jako před deseti lety.
S nástupem internetu sice máme nádhernou možnost vám nabídnout veškeré informace a výrobky. Tuto možnost ovšem mají i jiné firmy, vznikla tak velmi rychle velká konkurence, a tak jako před patnácti lety i dnes staré distribuční cesty zanikají a nové vztahy a způsob práce vznikají. Valná část obchodu se uskutečňuje právě přes internetový obchod. Snažíme se vám nabídnout kvalitní výrobky a služby se zachováním našeho poctivého přístupu k tomuto oboru. Dnes jsou našimi konkurenty také firmy, které nabízejí na svých stránkách tisíce položek, od hřebíku až po parník. Vážíme si prodejců, kteří dokázali skloubit tento obor s otázkami bezpečnosti práce a požární ochrany. Věříme že, jako výrobci máme povinnost mít problematiku prostředků pro poskytnutí první pomoci jako specializaci, která si zaslouží  individuální přístup a možnost  odborné komunikace.

  V současné době je firma rozdělena do tří oborů činnosti. První divizí jsou lékárničky a otázky první pomoci. V zájmu zachování odbornosti a profesionality bylo třeba výrobu lékárniček (stolářskou výrobu) převést do naší druhé divize, která se věnuje výrobě nábytku.Třetím oborem jsou služby ve výrobě nábytkových dílců a polotovarů pro stolářské firmy.
S tímto rozdělením činností vzniklo naše logo, složené ze čtyř čtverců, které znázorňují obory naší činnosti.
zelený - lékárničky, modrý - služby, žlutý - nábytek, a protože firma vystupuje navenek jako jeden celek, tak červený čtverec - fakturace a podpora divizí. Věříme, že naše práce je smysluplná a výrobky si najdou spokojené zákazníky.
 

 

Naše činnost:
- 15 let se věnujeme problematice prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovištích
- jsme výrobci lékárniček, brašen a kufrů, a tak můžeme pružně reagovat na poptávky zákazníků
- od vzniku společnosti jsme vyrobili přes 65.000 kusů těchto výrobků
- výbavám lékárniček se od počátku věnujeme s pomocí odborníků na poskytování první pomoci
- po zániku oborové normy jsme s lékaři a záchranáři stanovili seznamy komponent různých vybavení, které se staly standarty v ČR
- vybavení aktualizujeme s ohledem na vývoj prostředků a trendů v poskytování první pomoci
- máme propracovaný manuál, který zohledňuje počet osob, typ pracoviště, rizika na pracovištích a zvýšená rizika pro určení velikosti vybavení

Naše cíle:
- vybavení musí odpovídat individuálním potřebám uživatelů pro naplnění legislativy v jejich provozovnách
- vybavení koncipovat tak, aby obsahovalo moderní, účelné a kvalitní prostředky dostupné v ČR
- vyrábět lékárničky , brašny tak aby byly praktické, kvalitně zpracované, s účelným jednoduchým designem
- udržet si vysoký podíl na trhu profesionálním přístupem a znalostmi v oboru
- nadále se specializovat na prostředky pro poskytnutí předlékařské první pomoci na pracovištích

Motto:
Chceme být Vaším partnerem při záchraně lidského života.

PS:
Děkujeme touto cestou všem zákazníkům za projevenou důvěru, dodavatelům za včasné dodávky a České spořitelně za podporu.
V neposlední řadě patří poděkování všem zaměstnancům, kteří se podíleli na budování obrazu firmy. 
 

DBS Prusinovice s.r.o.© 2006 - 2023 DBS Prusinovice s.r.o.
všechna práva vyhrazena
realizace: w-software.com